CSR

CSR

_

CSR

Hos ITW vet vi at vi er en del av et større fellesskap. Vi tar ansvar for alle våre kolleger og lokalsamfunnene hvor de bor og jobber, samt den felles verden rundt oss.

Les vårt selskaps CSR-rapport her

Les vårt nordiske vedlegg til selskapets CSR-rapport 

Videre har vi i 2018 startet en prosess hvor vi vil forbedre og utvikle vår bæredyktighetsprofil. Vi oppdaterer denne siden løpende, og tilføyer i begynnelsen av 2019 et nordisk vedlegg om bæredyktighet..