Om Illinois Tool Works

Om Illinois Tool Works

ILLINOIS TOOL WORKS

- EN DEL AV EN GLOBAL VIRKSOMHET

ITW er en forkortelse for Illinois Tool Works Inc., som i 1912 ble grunnlagt av amerikaneren Byron L. Smith. ITW har hele tiden vokst og er i dag en stor internasjonal virksomhet med hovedkvarter i Chicago.

Uansett hvor i verden det bygges for næring, private boliger eller renoveringsprosjekter, er ITW med på jobb. Fra Paslode skuddmontasje til feste og forankring i betong og stål med SPIT er ITW Construction Products’ virksomheter med på å sikre innovative produkter som setter standarden på byggemarkedet i dag. Men vi gjør det i mye mer enn bygg.

 

DEN STØRSTE VIRKSOMHETEN DU ALDRI HAR HØRT OM

ITWs produkter og løsninger er i bruk verden over, på oljeplattformer, i luftfartsteknologien, på broer og vindturbiner, i helsesektoren, på steder der vi bor og lever, i bilene vi kjører i, og i de håndholdte enhetene vi setter vår lit til. Vi er aldri, uansett om vi vet det eller ikke, mer enn et par skritt fra en innovativ ITW-løsning.

ITW-konsernet har over 100 års erfaring som produsent av avansert industriteknologi til kunder verden over. Vi spesialiserer oss på utvikling og produksjon av tusenvis av høyteknologiske produkter og løsninger innenfor feste, bil-, næringsmiddel-, sveise- og måleutstyr, emballering og mye, mye mer.

ITW eier i dag over 600 virksomheter i 57 land, og vi har rundt 50 000 ansatte globalt. Produktene våre utvikles til og i direkte samarbeid med våre kunder. På denne måten er vi i stand til kompetent og effektivt å betjene en lang rekke forskjellige markeder og kundesegmenter.

ITW-gruppen hadde i 2016 en total omsetning på ca. $13,6 milliarder. Av dette utgjør byggmarkedet med fokus på verktøy og forbruksvarer til feste rundt $1,6 milliarder.

 

 

 

ITWS RETNINGSLINJER - HVA GJØR ITW TIL NOE HELT SPESIELT?

DESENTRALISERING

ITW består av en lang rekke forretningsenheter og varemerker som opererer på flere globale markeder. Vår selvstyrende driftsstrategi og fokus sikrer at virksomhetene våre er tett på dem som kjøper våre produkter. Denne nærheten og lokalkunnskapen betyr at vi raskt kan identifisere og imøtekomme kundenes behov med de riktige produktene og støttende tjenestene.

Helt overordnet kommer vår suksess fra det felles resultatet av aktiviteter på mange forskjellige markeder, primært bygg samt bil- og næringsmiddelutstyr. Sammensetningen av disse inntektene skaper stabilitet under konjunktursvingninger og gjør oss motstandsdyktige overfor nedgang i markedet. En sterk posisjon på ett marked kompenserer for svingninger på et annet.

Våre forretningsenheters selvstendighet sikrer at de er tett på dem som kjøper deres produkter. Herved kan de raskt reagere på kundenes behov og tilby originale, tilpassede produkter og tjenester.

 

INNOVASJON

Gjennom de siste hundre årene har ITW vært innovasjonens spydspiss. Mange av våre produktsuksesser starter hos kundene i situasjoner der behov og ønsker er drivkraften bak løsningene. Takket være den kompetansen som ITWs ledelse og salgsfolk har – mange av dem utdannede ingeniører – er vi godt rustet til raskt å tilby brukbare og effektive løsninger i selv de mest komplekse situasjonene.

Vi er stolte av vår omfattende portefølje, som for tiden omfatter mer enn 19 000 globale patenter og patentsøknader.

 

80/20

En stor del av vår suksess skyldes vår 82/20-forretningsmodell – en praksis som sikrer at vi alltid holder fokus på våre kjerneprodukter og nøkkelkunder. Det underliggende 80/20-konseptet er enkelt: 80 % av en virksomhets salg kommer fra 20 % av produktsalget til nøkkelkunder.

80/20-konseptet gir retningslinjene for våre forretningsprosesser og hjelper oss med å finne nye måter å oppnå større kundetilfredshet på, samtidig som vi øker marginen og inntjeningen. Denne prosessen omfatter blant annet forenkling av produktlinjer, segmentering, in-line-produksjon, utkontraktering, så vel som produksjon tilpasset markedets etterspørsel. 

 

Få vite mer om ITW Inc. på www.itw.com