Garanti

Garanti

_

GARANTI/REKLAMASJON:

  • Kontakt ITW på tlf. +47 6717 3600
  • ITW bestiller opphenting av verktøyet
  • Transportøren har med forsendelsesetikett
  • Verktøyet må pakkes forsvarlig
  • Legg ved kopi av kjøpskvittering, slik at verkstedet kan se om dette er innenfor den lovregulerte garantiperioden
  • Fyll ut ITW sitt serviceskjema_2018
  • Send med batteri/ladere etc.
  • Serviceverkstedet avgjør om dette er en garanti eller en reklamasjon