Gjengetype

Gjengetype

 

 

 

Grov tregjenge

 • Gjengen har stor stigning og gir rask innskruing og stort tiltrekningsmoment
 • Gjengeutformingen sikrer høye uttrekksverdier
 • Gjengen brukes oftest på universalskruer og på gipsskruer til tre
 • Gjengen kan brukes i endetre

 

Alm. tregjenge

 • Gjenge med moderat stigning
 • Gjengeutformingen sikrer høye uttrekksverdier
 • Gjengen brukes oftest på universalskruer

 

Fin tregjenge

 • Gjenge med liten stigning
 • Brukes oftest på spesialskruer og skruer i små dimensjoner
 • Brukes der en skrue f.eks. skal monteres svært presist med et spesielt press på emnet

 

Dobbeltløpende gjenge

 • Skruen har to sideløpende gjenger oppover stammen, noe som betyr at skruen er dobbelt så rask å skru inn, fordi stigningen på gjengen fordobles
 • Gjengen har et stort tiltrekningsmoment på grunn av den store stigningen
 • Gjengen brukes ofte på beslagskruer, gipsskruer samt skruer til montering av tynnplater (0,6 mm)

 

KVATRO®-gjenge

 • Gjengens ytre omkrets er firkantet
 • Utformingen er med på å skjære over treets fibre og sikrer dermed lavt innskruingsmoment
 • Denne gjengetypen skaper lett og raskt innskruing og minsker risikoen for sprekkdannelser når skruen monteres nær treets kanter

 

High-low-gjenge

 • Skruen har to sideløpende gjenger, hvor den ene er lavere enn den andre
 • Gjengen sikrer multibruksområder. F.eks. kan våre kombi-gipsskruer både brukes i tre og stålprofiler
 • På betongskruer sikrer den lille gjengen at hullet i betongen eller mursteinen ikke ødelegges, samtidig som det skaper høy uttrekksverdi

 

Selvskjærende gjenge

 • Skruen har en fin gjenge
 • Gjengens spesielle utforming og dens lave høyde betyr at gjengen kan skjære seg inn i stålprofiler med eller uten forboring
 • Gjengen egner seg ikke til montering i tre
 • Gjengen kan være enkeltgjenget eller dobbeltgjenget og brukes ofte på plateskruer og gipsskruer til stålprofiler

 

Skruer med forskjellig gjenge (stigning)

 • Skruen har 2 gjenger med forskjellig stigning. F.eks. en fin gjenge i spissen og en grov gjenge under hodet
 • Det fine gjengen sikrer monteringen, og den grove gjengen sikrer god sammentrekning mellom emnene og holder på det sekundære emnet
 • Gjengen brukes oftest på , avstandsskruer og sandwichskruer
 

Anbefalt skruediameter

Grov tommelfingerregel:

For å bestemme skruediameter anbefaler vi at du i utgangspunktet bruker følgende formel:

Emnetykkelse * 0,22 = skruediameter

Eks. 25 mm * 0,22 = 5,5 mm

Ved innfesting av terrassebord anbefaler vi likevel skruer med diameter fra 4,2 mm