Spiss

Spiss

 

 

 

    

High performance-spiss

 • Spiss utviklet av NKT Fasteners
 • Kraftig gjenge som går helt ut i spissen, sikrer et optimalt bitt så snart skrumaskinen startes
 • HP-kuttet er plassert slik at det ikke ødelegger gjengen i spissen av skruen. Sitter ca. 2-3 mm fra spissen
 • HP-kuttet virker som et lite bor som minimerer risikoen for sprekkdannelser og reduserer innskruingsmomentet

 

 

 

Alm. skruespiss

 • Skruen har gjenge ut til spissen
 • Spissen har ikke noe kutt som minimerer risikoen for sprekkdannelser
 • Brukes typisk på små treskruer, plateskruer og gipsskruer

 

 

Profpoint®-spiss

 • Skruen har frest et lite snitt inn i siden på spissen
 • Profpoint®-spissen virker som et lite bor, som sikrer at skruen raskt tar fatt og minimerer risikoen for sprekkdannelser
 • Brukes typisk på treskruer
 • Plasseringen av Profpoint®-spissen er vilkårlig og risikerer å skjære gjengen i spissen av skruen

 

 

MoonCut-spiss

 • Forskjellen på Profpoint® og MoonCut er plasseringen av utfresingen
 • Ved en MoonCut-spiss er utfresingen flyttet 2-5 mm bort fra skruespissen
 • Ved å flytte utfresingen fjerner man risikoen for å ødelegge gjengespissen
 • Spissen virker som et lite bor som minimerer risikoen for sprekkdannelser og reduserer innskruingsmomentet

 

 

TwinCut®-spiss

 • TwinCut®-spissen består av to deformeringer på skruespissen
 • Deformeringen gjør gjengen flat og skarp, slik at den skjærer treets fibre over og dermed «borer» seg ned i treet.
 • Spissen virker som et lite bor som minimerer risikoen for sprekkdannelser og reduserer innskruingsmomentet

 

 

S-Cut-spiss

 • S-Cut-spissen består av 2-4 gjenger på skruespissen med svært stor stigning
 • Gjengestykkene starter halvveis oppe på spissen og strekker seg et lite stykke opp på stammen
 • S-Cut-gjengen skjærer treets fibre over og «borer» seg dermed inn gjennom treet
 • Spissen minimerer risikoen for sprekkdannelser og reduserer innskruingsmomentet

 

 

FiberCut-spiss

 • FiberCut-spissen har en deformert skruespiss. En del av gjengen er gjort flat og skarp, slik at den skjærer over fibrene i treet
 • FiberCut-spissen fungerer på samme måte som en MoonCut. Den skjærer likevel ikke like godt
 • Spissen virker som et lite bor som minimerer risikoen for sprekkdannelser og reduserer innskruingsmomentet

 

 

Borspiss

 • Spissen er utformet som et lite bor
 • Spissen brukes der man vil unngå forboring i stålprofiler o.l. helt opptil 12 mm
 • Spissen er utviklet for stålprofiler og kan derfor ikke brukes i terrassebord uten forboring

 

 

Redusert borspiss

 • Spissen er utformet som et lite bor
 • Spissen brukes typisk på tak- og fasadeskruer for montering på treunderlag eller på overlappingsskruer for montering og samling av 2 tynnplater
 • Hvis man bruker skruer med alm. borespiss i treunderlag, borer skruen et for stort hull, og skruen kan ikke strammes til

 

 

Bimetall-spiss

 • På rustfrie skruer med borespiss kan spissen være laget som bimetall
 • Borespissen og 1-2 cm gjenge er laget av stål og er sveist sammen med resten av skruen
 • Dette gjør man for at spissen kan herdes og dermed sikres god boreevne
 • Du kan konstatere om en borespisskrue er av bimetall, ved hjelp av en magnet. Borespissen er magnetisk, resten av skruen er ikke

 

 

S-spiss

 • En S-spiss har to gjenger (dobbeltløpet), hvor bare den ene gjengen løper ned til spissen
 • Denne typen spiss brukes ofte på gipsskruer og profilsamleskruer
 • Spissen biter seg raskt fast i underlaget
 • Spissen har den fordelen at den er selvborende i tynnplater

 

 

Vingeborspiss

 • Skruens spiss er utformet som et bor og har samtidig små vinger
 • Spissen brukes der man ønsker å montere et stykke tre på stålprofil
 • Borespissen borer seg ned gjennom treet og stålet
 • Vingene freser gjennom treet og skaper luft mellom skruens gjenge og treet, slik at det ikke oppstår gjenger i trestykket
 • Vingene brekker av når de treffer stålet. Deretter skjærer gjengen seg inn i stålet og spenner fast treet
   

Diamantspiss

 • Spissen er utformet som en spiker som freser over trefibrene og dermed minimerer risikoen for sprekkdannelse i treet
 • Brukes på skruer som monteres i mykt tre som furu mv. eller på skruer som monteres i forborede materialer som murstein og betong
 • Diamantspiss

 

 

Uten spiss

 • Skruens spiss er oftest flat
 • Spissen krever forboring og eventuelt gjengehull
 • Brukes oftest på selvskjærende skruer av større dimensjoner og på bolter