Stamme, full- og delgjenge

Stamme, full- og delgjenge

 

 

 

Helgjenge

 • Skruer med helgjenge har gjenge fra spissen og helt opp til hodet
 • Skruer med helgjenge brukes oftest på korte skruer og på skruer med panhode
 • Helgjenger har sin fordel på skruer som skal spenne fast emner med forborede hull, f.eks. et beslag
 • Skruer med helgjenger kan ikke trekke sammen to trestykker uten forboring i det sekundære trestykket

 

Delgjenge

 • Skruer med delgjenge har en glatt stamme under hodet
 • En delgjenget skrue brukes oftest på treskruer lengre enn 30-40 mm
 • Skruer med delgjenge trekker lett sammen 2 trestykker og minimerer innskruingsmomentet
 • Det glatte stykket på skruen skal ha ca. samme lengde som tykkelsen på det trestykket som skal monteres

 

Kontragjenge

 • Skruer med kontragjenge har ca. 5 mm kontragjenge rett under hodet
 • Gjengen fungerer som en liten freser som hjelper til med å undersenke skruen i plater. På gipsskruer for montering av hard- og branngips hjelper kontragjengen til å undersenke skruen
 • Kontragjengen brukes ofte på skruer til plater samt hard- og branngips

 

Friskjær på stamme

 • Skruer med friskjær har 8-12 skjær plassert midt på stammen, rett etter skruegjengen.
 • Friskjær letter innskruing og gir bedre sammenspenning av 2 trestykker
 • Friskjær skjærer «hull» i det sekundære trestykket, slik at det ikke oppstår friksjon mellom treet og skruestammen
 • Innskruingsmomentet reduseres drastisk og har derfor et stort bruksområde på lange skruer

  

 

Justeringsunder hodet

 • Skruen har både en glatt stamme og 10-12 mm justeringsgjenge under hodet
 • Gjengen brukes bl.a. på fasadeskruer til sandwichprofiler
 • Fikseringsgjengen fikserer den ytterste tynnplaten slik at tetningsskiven lukker tett

 

Mottaksribber under hodet

 • Sett fra siden har skruen 3-5 ribber/kiler som fungerer som mottakere i det sekundære trestykket
 • Disse ribbene sitter på skruen og bidrar til justering av forskalingen
 • Ribbene griper fatt i det sekundære trestykket (forskalingen) og sikrer at det følger med når skruen enten skrus inn eller ut

 

Tetningsskive

 • Stålskive, aluminiumsskive eller rustfri skive med pålimt vulkanisert EPDM-gummiskive
 • Tetningsskiven brukes oftest sammen med tak- og fasadeskruer og sikrer tett samling i mange år
 • Det er viktig at skiven monteres korrekt. Den må hverken monteres for løst eller for stramt. Gummiskiven skal kunne gi seg litt etter monteringen

 

Tetningspakning

 • Tetningspakning av vulkanisert EPDM-gummi
 • Pakningen brukes oftest sammen med tak- og fasadeskruer med domehode og sikrer tett samling i mange år.
 • Pakningen presses delvis ned i det forborede hullet i platen og skaper dermed tettingen.
 • Det er viktig at skiven monteres korrekt. Den må hverken monteres for løst eller for stramt. Gummiskiven må ikke presses helt sammen