CE-merking

CE-merking

_

DE KOMMENDE ÅRENE VIL FLERE OG FLERE AV ITW SINE PRODUKTER FÅ CE-MERKING.

Her kan du lese mere om, hva CE-merking betyr for deg.

Bakgrunnen for CE-merking

CE-merking ble innført av EU med hensikt om å fjerne handelshindringer for byggevarer. Reglene er veldig generelt beskrevet i Byggevaredirektivet. Ordningen med CE-merking sikrer at produsenter overholder samme krav, uansett hvor i Europa varene skal selges og brukes. Samtidig gir CE-merkingen produsenten rett til å selge varene i hele EU.


Hva betyr CE-merkingen for meg?

CE-merking er en godkjennelse som viser at en byggevare/produkt er egnet til det den er produsert for og det produsenten angir. CE-merkingen sørger for et felles sikkerhetsnivå for produktene. Et produkt skal oppfylle 7 essensielle krav for å bli CE-merket:

1. Mekanisk modstandsevne og stabilitet
2. Sikkerhed i tilfelle brann
3. Hygiene, helse og miljø
4. Sikkerhed ved bruk
5. Beskyttelse mot støy
6. Energiøkonomi og varmeisolering
7. Bærekraftighet


De 7 essensielle kravene er meget generelle, derfor har alle typer forskjellige byggevarer en mer nøyaktig kravspesifikasjon som kan være enten i europeisk standard (EN) eller en europeisk teknisk godkjennelse (ETA).

For å få lov til å CE-merke sine produkter skal produsenten også innføre et kvalitetssikringssystem.