Dimensjonsberegning for treskrue. Diameter og lengde

Dimensjonsberegning for treskrue. Diameter og lengde

 

Verdiene nevnt ovenfor gjelder ikke for montering av lekter på 45 mm taksperrer.

Forutsetning for skruedimensjonener nevnt ovenfor er: Skruen må ha ribber under hodet og en form for Cut i spissen for at treet ikke skal sprekke.

Ved bærende konstruksjoner anbefaler NKT-Fasteners bruk av Træinformations "Søm dim" til dimensjonering av skruen.

For øvrige tredimensjoner kan følgende tommelfingerregel brukes: Skruelengde L = tredimensjon l x 2