DoP – Declaration of Performance

DoP – Declaration of Performance

_

 

Under Byggevareforordningen (CPR) skal alle CE-merkede produkter pr. 1. juli 2013 ha en ytelseserklæring (DoP – Declaration of Performance) utarbeidet på grunnlag av den tekniske dokumentasjonen fra CE-merkingen. Herved bortfaller kravet om en samsvarserklæring som har vært gjeldende til nå

Kravet om ytelseserklæring gjelder for produkter som er dekket av en harmonisert standard, og som derfor kan CE-merkes. For produkter som har et vurderingsdokument (EAD, den tidligere ETA), er CE-merkingen frivillig, men hvis produsenten velger å CE-merke varen, må det også utarbeides en ytelseserklæring. Produsenten har eneansvaret for at produktene lever opp til ytelseserklæringen.

Byggevareforordningen (CPR) tillater at en ytelseserklæring kan leveres elektronisk eller gjøres tilgjengelig på et nettsted, og alle ytelseserklæringer på CE-merkede produkter fra ITW BYG kan lastes ned på

www.itwcp-techdocs.eu eller finnes på de enkelte varenumrene under "Produkter".