ETA-godkjenninger

ETA-godkjenninger

ETA er en forkortelse for European Technical Approval (europeisk teknisk godkjenning)

 

Hvilke ITW BYG-produkter er ETA-godkjent?

Beslag: vinkler (ETA-07/0212), gerberbeslag (ETA-08/0006), bjelkesko (ETA-08/0007), gaffelankere (ETA-08/0028), takstolankere (ETA-08/0028), spærfodsbeslag (ETA-08/0028), universalbeslag (ETA-08/0028), takstolankere universal (ETA-08/0028), stolpebærere (ETA-10/0153), normplater (EN 14545:2008)

 

Plugger og ankere: Slaganker (ETA-05/0268), ekspansjonsbolt elforsinket (ETA-05/0269), ekspansjonsbolt A4 (ETA-05/0270), kjemisk Ampull (MAXIMA) (ETA-05/0271), FIX EXTRA (forankringsmasse) (ETA-08/0072), gjengestang med blandetut (ETA-03/0008), spikerplugg HIT (ETA-06/0032). Godkjenningene for plugger og ankere kan hentes på EOTAs nettsted (velg Valid ETAs i menyen).

 

Hva betyr det at et produkt er ETA-godkjent?

En ETA-godkjenning bekrefter at et byggeprodukt er egnet for det tiltenkte bruksområdet. Produktet må derfor oppfylle 7 såkalte essensielle krav til:

  • Mekanisk motstandsevne og stabilitet
  • Sikkerhet ved brann
  • Hygiene, helse og miljø
  • Sikkerhet ved bruk
  • Beskyttelse mot støy
  • Energiøkonomi og varmeisolering
  • Bærekraft

 

Hvorfor er ikke alle produkter ETA-godkjent?

Det kan skyldes:

  • at produktene i stedet er godkjent og CE-merket etter en europeisk standard
  • at produktene i fremtiden skal godkjennes etter en europeisk standard, som ennå ikke er ferdig
  • at det ikke er noe krav om eller mulighet til å få produktene godkjent

 

Har du flere spørsmål?

Kontakt da anvendelsestekniker Morten Friis på mf@itwbyg.dk eller på 25 23 21 02. Han kan hjelpe deg med spørsmål omkring NKT Fasteners produkter og ETA-godkjenninger.