Etikettveiledning, skruer

Etikettveiledning, skruer

Slik leser du etiketten

 

Bruksklasse 1: Til innendørs bruk

Produkter til innendørs bruk overholder minimumskravet til korrosjonsbeskyttelse i henhold til Trænormen og EUROCODE 5, bruksklasse 1.

 

Bruksklasse 2: Til beskyttet utendørs bruk

Produkter til beskyttet utendørs bruk overholder minimumskravet til korrosjonsbeskyttelse i henhold til Trænormen og EUROCODE 5, bruksklasse 2.

 

Bruksklasse 3: Til utendørs bruk

Produkter til utendørs bruk overholder minimumskravet til korrosjonsbeskyttelse i henhold til Trænormen og EUROCODE 5, bruksklasse 3.