Riktig montering av skruer i tre

Riktig montering av skruer i tre

Montering

  • Sørg alltid for at skruen kan brukes til ditt formål (CE-merking, overflate, bruksområde etc.)
  • Bruk alltid riktig bits, slik at skruen ikke skrus over
  • Skruen bør monteres så hodet er 1 mm under treoverflaten (Se figur)

 

Forboring og undersenking

  • I vanlige tresorter som gran og furu trenger man normalt ikke forboring og undersenking.
    Det kan likevel være en fordel for å redusere risikoen for flekking.
  • I edle tresorter som eik, lerk og hardtre bør man alltid forbore (og eventuelt også undersenke) før montering av skruen